Kurzy

Kurzy

Čeština jako cizí jazyk pro lékaře – 5 měsíců

  • Kurz je učen pro lékaře-cizince, kteří se připravují na vykonání aprobačních zkoušek

  • Jedním z předpokladů pro úspěšné vykonání aprobační zkoušky je znalost češtiny, protože celá zkouška probíhá pouze v českém jazyce.

  • Ve specializovaném kurzu čeština pro lékaře nabízíme zájemcům dopolední výuku současného českého jazyka doplněnou lekcemi češtiny pro lékaře a odborným seminářem Česká lékařská terminologie. V případě zájmu je možné přikoupit seminář Systém zdravotnictví a základy práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. Výukové centrum se nachází v centru Prahy nedaleko Karlova náměstí.
  • Kurz otevíráme vždy v září a v únoru.
  • Na výuce se podílejí vysoce kvalifikovaní vyučující s dlouholetou praxí. Naše kurzy češtiny pro cizince v minulých letech absolvovalo mnoho zahraničních lékařů, kteří dnes úspěšně pracují v českém zdravotnictví.
  • Bohatě vybavená knihovna je k dispozici čtyřikrát v týdnu. Je možné si zde vypůjčit literaturu odbornou i beletrii (např. mluvnice českého jazyka, slovníky, základní lingvistickou literaturu, učebnice češtiny, českou beletrii, audio/video materiály). Vybavení knihovny neustále doplňujeme podle potřeb studentů.
  • Možnost individuálních konzultací.

Zde získáte informace k aprobačním zkouškám.

Týdenní dotace výukových hodin

Úroveň A2

Čeština pro cizince 20 hodin
Čeština pro lékaře 5 hodin
Celkem: 25 hodin

Týdenní dotace výukových hodin

Úroveň B1, B2

Čeština pro cizince 19 hodin
Čeština pro lékaře 4 hodin
Česká lékařská terminologie 2 hodiny
Celkem: 25 hodin
Možnost dokoupit:  
Systém zdravotnictví a základy práva 4 hodiny (celkem 60 hodin)

Letní semestr 2018-2019

Uzávěrka přihlášek 31.01.2019
Termín kurzu

4. 2. 2019 – 30. 6. 2019

Cena

1 935 EUR

Místo konání

Albertov 7/3a
128 00 Praha 2

E-mail

studref2@ujop.cuni.cz

Telefon

+420 224 921 015

Upozornění

Přihlášky pro studenty bez vízové povinnosti do 31. 1. 2019

Do 30.9.2018 pro studenty s vízovou povinností
U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí individuálně posouzena. Přijetí přihlášky po tomto datu nemůžeme garantovat.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Zimní semestr 2019-2020

Uzávěrka přihlášek 31.08.2019
Termín kurzu

9. 9. 2019 – 31. 1. 2020

Cena

1 980 EUR

Místo konání

Albertov 7/3a
128 00 Praha 2

E-mail

studref2@ujop.cuni.cz

Telefon

+420 224 921 015

Upozornění

Přihlášky pro studenty bez vízové povinnosti do 31. 8. 2019

Do 30.4.2018 pro studenty s vízovou povinností
U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí individuálně posouzena. Přijetí přihlášky po tomto datu nemůžeme garantovat.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X