Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Online kurzy angličtiny

Online kurzy angličtiny

...kdykoliv, kdekoliv, vlastním tempem
Kurzy

Kurzy

Vyberte si z rozsáhlé nabídky našich kurzů češtiny pro cizince, nebo kurzů cizích jazyků!
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Instrukce k podání žádosti o udělení dlouhodobého víza/povolení k pobytu do České republiky

Milí studenti, po zaplacení plného kurzovného + zálohy na ubytování (v případě, že jste v přihlášce uvedli, že máte zájem o rezervaci místa na koleji), obdržíte z centrálního studijního oddělení e-mailem potvrzení o zaplacení. Spolu s potvrzením o zaplacení vás daná referentka vyzve k zaslání adresy (nezapomeňte vždy uvést úplnou adresu včetně PSČ a telefonního kontaktu – v případě, že si přejete odeslat dokumenty express poštou DHL), na kterou budou po vystavení zaslány originály dokumentů potřebné k žádosti o studijní vízum/povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.

V případě, že si přejete odeslat dokumenty DHL, seznamte se s krátkou instrukcí zde.

Pokud si nejste jisti, zda musíte žádat o udělení dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu, podívejte se, zda se země, jejíž jste občanem, vyskytuje na SEZNAMU STÁTŮ, JEJICHŽ OBČANÉ PODLÉHAJÍ VÍZOVÉ POVINNOSTI.

 

Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů (typ víza D)/povolení k dlouhodobému pobytu může žadatel podat pouze na zastupitelském úřadu/generálním konzulátu České republiky, a to v zemi, jejímž je občanem nebo ve které má udělen dlouhodobý nebo trvalý pobyt či v zemi, ve které mu byl vydán cestovní doklad.

přiloženém seznamu zemí si ověřte, zda nejste státním příslušníkem země, který je oprávněn podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu

Seznam dokumentů potřebných k žádosti o udělení dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu naleznete v sekci VÍZUM.

Formulář žádosti o udělení dlouhodobého studijního víza naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v ruštině nebo v angličtině. Vzor vyplněné žádosti naleznete zde. ŽÁDOST SE VYPLŇUJE LATINKOU, VELKÝMI PÍSMENY. Studenti, kteří žádají o dlouhodobé studiujní vízum, vyplní v bodě 28 tohoto formuláře účel STUDIUM (studenti, kteří žádají o vízum za účelem OSTATNÍ - intenzivní jazykové kurzy bez odborné přípravy - v bodě 28 tohoto formuláře vyplní účel OSTATNÍ).

Formulář žádost o udělení povolení k dlouhodobému pobytu (účel pobytu: studium) naleznete též na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, a to v angličtině. Vzor vyplněné žádosti naleznete zde. ŽÁDOST SE VYPLŇUJE LATINKOU, VELKÝMI PÍSMENY.

Žádosti doporučujeme vyplnit před osobním setkáním s pracovníkem zastupitelského úřadu.

Žádost je nutné na zastupitelském úřadě/generální konzulátu ČR podat osobně. Podání žádosti je spojené ve většině případů s pohovorem (obyčejně trvá 30-60 minut).

Na pohovor se můžete zapsat ještě před získáním dokumentů z centrálního studijního oddělení (doporučujeme především studentům, kteří se zapisují na pohovor až koncem března či později) – samozřejmě až poté, co máte zaplaceno a víte, že do 2-3 týdnů obdržíte express poštou z centrálního studijního oddělení veškeré originály dokumentů nutné k podání žádosti o udělení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu a máte již vyřízená nutná potvrzení (potvrzení o výši finančních prostředků a výpis z evidence Rejstříku trestů – rejstřík je požadován ze státu, jehož je žadatel státním občanem i ze státu, ve kterém žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců).

Všechny dokumenty, vydané centrálním studijním oddělení ÚJOP UK (potvrzení o přijetí ke studiu, smlouva o studiu, případně smlouva o ubytování – pokud jste si rezervovali ubytování při vyplňování on-line přihlášky a zaplatili zálohu za ubytování), obdržíte v českém jazyce

Ostatní dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Jedná se o tyto dokumenty:

 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Potvrzení o výši finančních prostředků - je nutné mít na účtu minimálně 85.800 Kč na 12 měsíců (student do 18 let polovinu této částky, tj. 42.900 Kč). V případě podání žádosti o udělení dlouhodobého víza je nutné mít na účtu minimálně 59.400 Kč (student do 18 let polovinu této částky, tj. 29.700 Kč).
 • Případně povolení rodičů k odjezdu dítěte mladšího 18 let (formulář obdržíte u notáře ve své zemi)

 

PŘEKLADY DOKUMENTŮ VÁM MŮŽEME ZAJISTIT MY (více informací zde).

! UPOZORNĚNÍ !

ŽÁDOST O UDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA/POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU na roční kurzy (začátek kurzů září) JE NUTNÉ PODAT NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA. Samotný proces vyřízení vaší žádosti v případě dlouhodobého studijního víza či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia trvá podle zákona o pobytu cizinců minimálně 60 dní (v případě podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem OSTATNÍ – jazykové kurzy bez odborné přípravy – je nutné počítat s vyřízením žádosti v delším termínu: obvykle 90-120 dní).

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH KROKŮ:

 • ZAPIŠTE SE NA NAŠE KURZY
 • ZAPLAŤTE KURZOVNÉ (případně i zálohu na ubytování, zdravotní pojištění)
 • OBDRŽÍTE Z CENTRÁLNÍHO STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ ÚJOP UK DOKUMENTY (potvrzení o přijetí ke studiu, smlouvu o studiu, případně i smlouvu o ubytování a smlouvu o sjednání zdravotního pojištění cizinců – v případě, že jste si tyto služby od nás objednali) v českém jazyce. V ruském jazyce referentky studijního oddělení zasílají navíc studentům mladším 18 let (studentům, kterým bude 18 let až po nástupu do kurzu) 2 smlouvy o studiu (jednu si nechává rodič a druhou alespoň jeden z rodičů podepíše a student přiveze s sebou na registraci) a formulář souhlasu rodičů s příjezdem, studiem a ubytováním jejich nezletilého syna/dcery (podpis na tomto formuláři musí být notářsky ověřen, formulář opět odevzdává student po příjezdu)
 • ZAŽÁDÁTE NA PŘÍSLUŠNÉM ÚŘADĚ O ZÍSKÁNÍ výpisu z Rejstříku evidence trestů
 • ZAŽÁDÁTE VE SVÉ BANCE O ZÍSKÁNÍ POTVRZENÍ ZŮSTATKU NA ÚČTU - spolu s potvrzením z banky o příslušné částce na účtu (viz výše) předejte pracovníkovi zastupitelského úřadu/generálního konzulátu i kopii mezinárodní platební karty (VISA/MASTERCARD)
 • SJEDNEJTE SI NAŠÍ POMOCÍ PŘEKLADY VÝŠE ZMÍNĚNÝCH DOKUMENTŮ
 • VYPLŇTE ŽÁDOST O UDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA/POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU (k žádosti přidejte 2 fotografie pasového formátu)
 • UDĚLEJTE SI 2 KOPIE VŠECH DOKUMENTŮ (včetně stránky z pasu s osobními údaji žadatele)
 • ZAPIŠTE SE NA POHOVOR
 • NA POHOVOR SI S SEBOU VEZMĚTE SMLOUVU O SJEDNANÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (pokud ji již máte sjednanou) – ORIGINÁL NEDÁVEJTE Z RUKY, zaměstnanci zastupitelského úřadu/generálního konzulátu předejte pouze kopii dané smlouvy

Přejeme vám hodně štěstí při pohovoru!

V případě jakýchkoli dotazů ohledně získání víza se obraťte na referentky centrálního studijního oddělení.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X
VKontakte