Exams

Exams

Apply for our
Czech Language
Certificate Exam!
Konference

Konference

pro studenty

News

Zkoušky z češtiny CCE obhájily srovnatelnou kvalitu s testy CAE

16.02.2021 / Czech Language Certificate Exam

Audit prestižní mezinárodní organizace pro testování jazykových znalostí a dovedností v Evropě (ALTE) potvrdil vysoký standard zkoušek z češtiny pro cizince, které připravuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Díky opětovnému získání akreditace zůstává čeština na dalších pět let mezi 25 jazyky zastoupenými v této evropské organizaci.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme auditem ALTE znovu úspěšně prošli. Naše zkouška je první a jedinou v České republice, které se povedlo v auditu opakovaně uspět. Poprvé jsme uspěli v roce 2009 a od té doby naše členství v ALTE zaručuje zájemcům vysokou kvalitu zkoušky a mezinárodní platnost certifikátu," uvádí PhDr. Pavel Pečený, Ph.D., vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK. Právě to zkoušku CCE, poskytovanou na úrovních A1 až C1, vyvíjí a realizuje.
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) bude dalších pět let patřit mezi mezinárodně uznávané jazykové zkoušky vysoké kvality, jako jsou např. britské zkoušky Cambridge Assessment English (FCE, CAE atd.) či německé zkoušky pořádané Goethe-Institutem.

Zkouška CCE rozhoduje v přijímacím řízení cizinců na vysokou školu

Na zkoušky se hlásí převážně cizinci, kteří chtějí studovat na české vysoké škole, najít pracovní uplatnění v ČR, případně získat státní občanství. „Více než polovinu testovaných tvoří studenti, kteří potřebují zkoušku ke studiu na vysoké škole v České republice. Při přijímacím řízení studentů-cizinců vyžaduje doklad o znalosti češtiny 23 veřejných vysokých škol a právě zkoušku CCE alespoň na některé z fakult uznávají téměř všechny," dodává Pečený.

Pečený zmiňuje i další aspekt, proč je pro něj a jeho tým úspěšné absolvování auditu ALTE důležité s ohledem na zájemce o zkoušku CCE: „Mezinárodní audit ALTE je nejen prověrkou odborné kvality zkoušky, ale také garancí spravedlivých a spolehlivých výsledků. A to je u jazykové zkoušky tak vysoké důležitosti zásadní. Pro většinu uchazečů je totiž složení zkoušky CCE klíčovým životním krokem, který rozhoduje o jejich budoucím osudu, tedy o tom, zda se naplní jejich sen a budou moci studovat nebo pracovat v České republice."

 

Zájemci o zkoušku CCE ji mohou skládat několikrát ročně v České republice, ale také na více než 15 místech v zahraničí (např. Berlín, Kyjev, Londýn, Moskva, Varšava, Vídeň, Tokio). Kromě toho ÚJOP UK nabízí zkoušku CCE i ve variantě pro mládež.

Vedle zkoušky CCE vyvíjí ÚJOP UK také Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR, kterou poskytuje po celé České republice spolu se Zkouškou z českých reálií připravovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoušky pro udělování státního občanství ČR se ročně účastní více než 2000 kandidátů. Díky členství v ALTE může ÚJOP UK jako jediná vysokoškolská instituce zajišťovat také Zkoušku pro trvalý pobyt v ČR.

Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE – The Association of Language Testers in Europe) vznikla v roce 1989 a v současné době má 33 plnoprávných členů. Takové členství získá pouze instituce, jejíž zkouška uspěje v nezávislém auditu ALTE. Univerzita Karlova se díky kvalitě svého testování češtiny řadí vedle institucí, jako jsou Cambridge Assessment English nebo Goethe-Institut. Každá jazyková zkouška, která prošla auditem ALTE, obdrží na pět let značku kvality Q.

Kontakt pro média:
PhDr. Pavel Pečený, Ph.D.

 

International Conference of ALTE

30.04.2019 / Czech Language Certificate Exam

Last week, an international conference of the Association of Language Testers in Europe (ALTE) took place in Belgium.

We regularly represent Charles University there and, as the only full member from the Czech Republic, we stand alongside large testing institutions such as Cambridge Assessment English or the Goethe-Institut.

 

Register for CCE Exam in the CR now

02.01.2018 / Czech Language Certificate Exam

Starting January 2, 2018, the online application for CCE Exam in the Czech Republic for the first half of the year 2018 is opened.

Choose your exam date >>>

 

ATTENTION! Changes in the CCE Exam as of January 1, 2018

The changes in the CCE Exam are the result of revision and comparison of the tested skills (in the original Reading Comprehension, Listening Comprehension and Grammar/lexical test /only B2 and C1/) with how the individual levels are defined by external standards (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) and the needs of the candidates who apply for the CCE Exam.

This led to the creation of a new exam structure, meaning in short what is tested in the exam and what the interpretation of the results pertains to. This new definition of the structure resulted in the new version of the subtests Reading Comprehension, Listening Comprehension and the Grammar/lexical test (only B2 and C1).

Learn more about the changes >>>

CCE Exam Results - Kiev 2013/12

10.01.2014 / Czech Language Certificate Exam

CCE Exam Results from Kiev (December 2013) are available on-line.

FAQ
+420 224 990 420
Contact us
X