Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Čeština + odborné předměty podle vlastního výběru

Máte vynikající znalosti učiva ze střední školy? Rádi byste studovali humanitní nebo umělecký obor na české vysoké škole, ale nejste si stoprocentně jistí svými znalostmi? Nabízíme vám kurz Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru!

Čím se program liší od ostatních přípravných kurzů?

Student si zaplatí pouze intenzivní výuku češtiny. Odborné předměty jsou volitelné a studenti si je vybírají a platí až po příjezdu do ČR podle toho, na jakou vysokou školu se rozhodnou přihlásit.

Kurz je určen pouze pro studenty starší 18 let.

Jak to probíhá?

Na začátku studia studijní referentka pomůže studentům s výběrem předmětů podle zamýšleného oboru. Studenti mají intenzivní dvoutýdenní kurz češtiny (30 hodin týdně), ve kterém se naučí správnou výslovnost a psaní na české klávesnici.

Po skončení úvodního intenzivního kurzu začíná 17týdenní zimní semestr. V něm se studenti věnují 23 hodiny týdně češtině (22 hodin jazyk, 1 hodina české reálie). K tomu mají odborné předměty podle vlastního výběru. Český program probíhá v dopoledních hodinách, výuka odborných předmětů je odpoledne.

Ve letním semestru je hodinová dotace češtiny 17 hodin v týdnu (16 hodin jazyk, 1 hodina reálie).

Na které obory připravujete?

Středisko připravuje své studenty na studium těchto humanitních a uměleckých oborů:

 • Andragogika 0111
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 0188
 • Anglistika a amerikanistika 0288
 • Architektura a urbanismus 0731
 • Bezpečnostní a strategická studia 0312
 • Čeština jako cizí jazyk 0231
 • Demografie 0314
 • Filmová a divadelní studia 0215
 • Filmová a televizní studia 0211
 • Filologie (angličtina) 0231
 • Geografie 0532
 • Humanitní studia 0288
 • Management cestovního ruchu 0488
 • Management tělesné výchovy a sportu 0413
 • Mediální a komunikační studia 0321
 • Mezinárodní vztahy 0312
 • Obecná teorie a dějiny umění a kultury 0213
 • Pedagogika 0111
 • Pedagogika (obor Andragogika a personální řízení) 0111
 • Politologie 0312
 • Právo a právní vědy 0421
 • Překladatelství a tlumočnictví (angličtina) 0231
 • Psychologie 0313
 • Sociologie 0314
 • Výtvarná umění (malba, design, grafika, ...) 0213
 • Žurnalistika 0321

Cena základního kurzu je 3830 euro. K tomu si studenti po příjezdu do ČR mohou dokoupit odborné předměty podle svého zaměření (cena 170 – 330 euro/předmět)

Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit ONLINE PŘIHLÁŠKU.

Jaké předměty si mohu dokoupit?

 • obory umělecké (design aj.)
název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
Úvod do dějin umění 2 160
Dějiny moderního umění 2 160
Základy evropské vzdělanosti 2 160
Ateliér umělci 4 310
Humanitní seminář 2 160
Čtení odborných textů 2 160
Dějiny audiovizuálnách médií 2 160
Umělecké památky Prahy (exkurze) 2 160

 

 • obory dějiny umění + fotografie

název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
Úvod do dějin umění 4 310
Dějiny moderního umění 4 310
Dějepis 2 160
Humanitní seminář 2 160
Čtení odborných textů 2 160
Umělecké památky Prahy (exkurze) 2 160
Dějiny audiovizuálních médií 2 160

 

 • obor architektura

název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
Úvod do dějin umění 2 160
Dějiny moderního umění 2 160
Ateliér 2 160
Deskriptivní geometrie 2 160
Matematika - příprava na SCIO 2 160
Verbální myšlení - příprava na SCIO 2 160
Logika - příprava na SCIO 2 160
Základy evropské vzdělanosti 2 160
Humanitní seminář 2 160
Čtení odborných textů 2 160
Umělecké památky Prahy (exkurze) 2 160

 

 • obor právo
název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
 Matematika  4  310
 Logika  4  310
Verbální myšlení 2 160
 Moderní dějiny  2  160
 Všeobecný přehled  4 310 
Právo 2 160

 

 • obor management cestovního ruchu
název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
Fyzická geografie 2 160
Regionální geografie 4 310
Angličtina 4 310
Moderní dějiny 2 160
Dějiny evropské kultury 4 310
Mezinárodní organizace, EU 2 160
Geografie cestovního ruchu 4 310

 

 • politologie
název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
Moderní dějiny 4 310
Dějiny (politické) 4 310
Politická geografie 2 160
Testy 2 160
Sociologie 2 160
Politologie 2 160
Filozofie a etika 4 310

 

 • mezinárodní vztahy

  název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
  Angličtina 4 310
  Moderní dějiny 4 310
  Dějiny (politické) 4 310
  Politická geografie 4 160
  Sociologie 4 310
  Politologie 2 160
  Úvod do MZV 2 160
  Testy 2 160

 

 • sociologie, demografie

  název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
  Sociologie 2 160
  Úvod do demografie 2 160
  Společenské vědy (filozofie, etika, politologie) 4 310
  Moderní dějiny
  2 160
  Regionální geografie 2 160
  Politická geografie 2 160
  Angličtina 4 310

 

 • obory anglistika, anglický jazyk a literatura
název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
Angličtina B2 4 310
Anglické reálie 2 160
Akademické čtení a psaní 2 160
Lingvistický seminář 2 160
Překladový seminář 2 160
Angličtina v médiích 2 160
Anglická literatura 4 310

 

 • čeština pro cizince, filologie
název předmětu počet hodin cena v euro/semestr
Moderní dějiny 2 160
Lingvistický seminář 4 310
Dějiny evropské kultury 2 160
Jazyková cvičení 4 310
Literární seminář 2 160
Překladový seminář RJ-ČJ 2 160
Společensko-kulturní seminář 2 160

 

 • PR, marketing
název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
Angličtina 4 310
Jazyková cvičení 4 310
Společensko-kulturní přehled 2 160
Moderní dějiny 2 160
Lingvistický seminář 2 160
Základy marketingu a ekonomiky 2 160
Testy AJ 2 160

 

 • humanitní studia
  název předmětu počet hodin týdně cena v euro/semestr
  Angličtina 4 310
  Jazyková cvičení 4 310
  Dějiny filmu a divadla 2 160
  Česká literatura 2 160
  Moderní dějiny 2 160
  Překladový seminář AJ-ČJ 2 160
  Psychologie-sociologie 2 160

 

Kde se dozvím víc?

Studijní referentka:
Julie Čiženkova
tel., fax: +420 770 106 368
e-mail: studijni.krystal@ujop.cuni.cz
skype: julie.cizenkova1

Kurátorka:
Světlana Kleisnerová
e-mail: svetlana.kleisnerova@ujop.cuni.cz

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X