Kurzy

Kurzy

Vyberte si z rozsáhlé nabídky našich kurzů češtiny pro cizince, nebo kurzů cizích jazyků!
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Střediska a součásti

Střediska a součásti

Chcete studovat v Praze nebo v menším městě...máme nabídku pro každého!

Bakalářské studium geografie

Obor geografie se může studovat v bakalářském studiu v těchto kombinacích:

 •  fyzická geografie a geoinformatika B1301;
 • geografie a kartografie B1301;
 • sociální geografie a geoinformatika B1301.

Všichni absolventi bakalářského studia mohou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském studiu v oborech:

 •  fyzická geografie a geoekologie N1301;
 • globální migrační a rozvojová studia N1301
 • kartografie a geoinformatika N1301;
 • regionální a politická geografie N1301;
 • sociální geografie a regionální rozvoj N1301;

Všechny tyto studijní obory se studují na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě, ale i na dalších univerzitách mimo Prahu. Především na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nebo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Obory jsou vhodné pro zájemce o geografii, protože součástí přijímací zkoušky je test z geografie, nebo matematiky a test všeobecných studijních předpokladů.

Obor fyzická geografie a geoinformatika připravuje budoucí odborníky širokého spektra oborů fyzické geografie, krajinné ekologie, životního prostředí, kartografie a geoinformatiky. Předpokládá se, že absolventi bakalářského programu budou dále pokračovat ve studium v navazujícím magisterském oborů v některém z příbuzných programů. Pokud chtějí absolventi do praxe, nacházejí uplatnění na úřadech veřejné správa, privátních firmách zaměřených na monitoring přírodních procesů, analýzy životního prostředí, projektových a konzultačních agenturách.

Obor geografie a kartografie je široce koncipovaný obor, při kterém se absolvent naučí získávat a zpracovávat data z terénu, proto se v průběhu bakalářského studia účastní student několika terénních cvičení a praxí. Předpokládá se, že absolventi bakalářského programu budou dále pokračovat ve studium v navazujícím magisterském oborů v některém z příbuzných programů. Pokud chtějí absolventi do praxe, nacházejí uplatnění na úřadech veřejné správa, privátních firmách zaměřených na monitoring přírodních procesů, analýzy životního prostředí, projektových a konzultačních agenturách.

Obor sociální geografie a geoinformatika připravuje absolventy na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země. Předpokládá se, že absolventi bakalářského programu budou dále pokračovat ve studium v navazujícím magisterském oborů v některém z příbuzných programů. Pokud chtějí absolventi do praxe, nacházejí uplatnění jako specialisté v orgánech veřejné správy na lokální, regionální i celostátní úrovni a v podnikatelské sféře. Konkrétně mají dobré předpoklady pro práci v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování, cestovního ruchu, životního prostředí nebo správy GIS (geografických informačních systémů). Mohou také najít uplatnění v širokém spektru výzkumných ústavů.

Přijímací zkoušky pro všechny obory jsou podobné, a proto je jednotná příprava pro všechny obory bakalářského a magisterského studia.

Profilové odborné předměty pro přijímací zkoušky:

 •  fyzická geografie;
 • sociální a ekonomická geografie;
 • politická geografie;
 • kartografie a geoinformatika;
 • matematika;
 • logika.

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X