Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Aktuality

Jsme již 10 let jediným plnoprávným členem ALTE v ČR

02.09.2019 / Upozornění

Přísné mezinárodní standardy zkoušky z českého jazyka splňuje v ČR pouze Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

Praha, 29. srpna 2019 ‒ Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy slaví na konci srpna deset let členství v Asociaci jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE). Jako jediná instituce v České republice se může pochlubit tím, že její Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) opakovaně splňuje přísné podmínky mezinárodního auditu kvality jazykových zkoušek.

The Association of Language Testers in Europe – ALTE sdružuje poskytovatele jazykových zkoušek, kteří spolupracují na podpoře spravedlivého a přesného hodnocení jazykové kompetence v Evropě i mimo ni. Byla založena v roce 1989 a dnes má 34 plnoprávných členů zastupujících 25 evropských jazyků. K získání plnoprávného členství je třeba splnit 17 společných standardů ALTE. Standardy pokrývají všechny fáze procesu testování cizího jazyka od tvorby testů přes administraci a logistiku, hodnocení, statistickou analýzu až po komunikaci s uživateli zkoušky.

V České republice se poprvé podařilo splnit všechny stanovené podmínky v roce 2009, kdy v auditu uspěla Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Zkouška je určena všem zájemcům, pro které čeština není mateřským jazykem a kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině. Jedná se převážně o cizince, kteří plánují studovat na českých vysokých školách nebo kteří chtějí najít pracovní uplatnění v ČR, případně u nás získat státní občanství.

„Zkouška ověřuje řečové dovednosti na pěti úrovních – od nejnižší A1 až po druhou nejvyšší úroveň C1. Pro případné zájemce je důležité, že mohou zkoušku skládat kromě Prahy a Brna také na více než 15 místech v zahraničí. Zkoušíme například v Berlíně, Kyjevě, Londýně, Moskvě, Varšavě nebo Vídni, ale také v Tokiu," uvádí PhDr. Pavel Pečený, Ph.D., vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK, jehož tým zkoušku vyvíjí.

Mezinárodní audit ATLE je nejen prověrkou odborné kvality zkoušky, ale také garancí spravedlivých a spolehlivých výsledků. A to je u jazykové zkoušky tak vysoké důležitosti zásadní. Pro většinu uchazečů je složení zkoušky CCE důležitým životním krokem, který rozhoduje o jejich budoucím osudu, tedy o tom, zda se naplní jejich sen a budou moci studovat nebo pracovat v České republice.

ÚJOP UK nabízí zkoušku CCE i ve variantě pro mládež. Žáci a studenti mladší 16 let mohou vykonat zkoušku na úrovni A1 a A2 např. ve Francouzském lyceu v Praze, v zahraničí se zkouška CCE pro mládež koná pravidelně v německém Weidenu.
„Každoročně z češtiny zkoušíme žáky bavorských reálných škol, kteří mají češtinu jako volitelný nebo nepovinný předmět. S Německem je ovšem zkouška CCE spojena i jinak", doplňuje Pečený. „Ve Weidenu kromě mládeže zkoušíme už několik let také bavorské policisty, kteří studují češtinu v rámci svého profesního rozvoje."

Vedle zkoušky CCE dále ÚJOP UK vyvíjí Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR, kterou poskytuje po celé České republice spolu se Zkouškou z českých reálií připravovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Testovacím procesem této zkoušky ročně projde téměř 3000 kandidátů. Díky členství v ALTE může ÚJOP UK jako jediná vysokoškolská instituce zajišťovat také Zkoušku pro trvalý pobyt v ČR.

  

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X