Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Konference

Konference

pro studenty

Aktuality

Mezinárodní studentská konference!

09.01.2019 / Upozornění

4. ročník mezinárodní studentské konference zahraničních studentů češtiny

Pořadatel: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Praha-Albertov ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze
Termín: 11. – 12. 4. 2019
Místo: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Bohemistická pracoviště v ČR i zahraničí

Přihlášky naleznete pod odkazy níže

Přihláška studenta na studentskou konferenci - soutěž prezentací

Přihláška postupujícího z 1. kola překladatelské soutěže

Přihláška doprovodu studenta


Program:

11. 4. 2019
8:00 ‒ 9:00 Prezence, místo: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2
9:00 Zahájení konference
9:00 ‒ 17:00 Soutěž prezentací tematických a odborných prací v PPT
14:00 - 16:00 Paralelní program pro překladatele - Workshop a diskuse nad překlady
Po 17:00 Kulturní program pro účastníky konference (čas i místo bude upřesněno)

12. 4. 2019
9:00 ‒ 13:30 Přednášky a workshopy v Evropském domě v Praze (Jungmannova 24, Praha 1)
13:30 ‒ 13:50 Vyhlášení výsledků Soutěže prezentací tematických a odborných prací PPT a Překladatelské soutěže
13:50 ‒ 14:00 Ukončení konference

I. Soutěžní sekce

A. Prezentace tematických a odborných prací v PPT

Místo konání: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2

Termíny:
15. 3. 2019 Uzávěrka přihlášek
1. 4. 2019 Uzávěrka zaslání soutěžních prezentací
11. 4. 2019 Soutěžní den
12. 4. 2019 Vyhlášení výsledků

Podmínky:
Prezentace v MS PowerPoint v českém jazyce přednesená bez opory psaného textu
Maximální délka 10 minut

Hodnocené položky:
Znalost tématu/odbornost
Jazyková úroveň
Neverbální komunikace, kontakt s posluchači
Přednes, práce s hlasem, artikulace
Úroveň zpracování v aplikaci Microsoft PowerPoint
Vyváženost formy, obsahu a technologie

Soutěžní kategorie:
1. Zájmové téma (tématem může být vše, o co má účastník zájem, např. Moje země, Město, které mám rád, Můj oblíbený spisovatel apod.)
2. Odborné téma (poznatky z různých vědních oborů, např. Kuželosečky, Buněčné procesy apod.)
3. Evropské téma (vše, co se týká Evropské unie, např. Integrace, Mnohojazyčnost, Současné problémy EU, Brexit apod.)
Upozornění: Každá katedra/škola/studijní středisko může do soutěže delegovat maximálně tři účastníky.

B. Překladatelská soutěž

První kolo proběhne na přihlášených bohemistických pracovištích. Místní organizátoři vyberou 3 nejlepší překlady, které zašlou organizátorům studentské konference. Odborná porota vybere z každé trojice nejlepší překlad a jejich autory pozve na oba dva konferenční dny do Prahy, kde budou mít možnost s ostatními účastníky překladatelské soutěže a jejími porotci rozebrat svoje překlady a kde bude v závěru konference slavnostně vyhlášen nejlepší překlad.

Místo: Bohemistická pracoviště (1. kolo)
Vyhlášení vítěze se uskuteční v Evropském domě v Praze

Termíny:
15. 2. 2019 Uzávěrka přihlášek bohemistických pracovišť
20. 2. 2019 Odeslání textu pro překlad na přihlášená bohemistická pracoviště
25. 2. ‒ 8. 3. 2019 Překlady textů (konkrétní termín zvolí organizátoři přihlášených pracovišť)
15. 3. 2019 Uzávěrka odeslání tří nejlepších překladů organizátoru soutěže
23. 3. 2019 Vyhlášení postupujících do finálového kola a jejich pozvání na konferenci
1. 4. 2019 Uzávěrka přihlášek postupujících studentů, kteří chtějí přijet do Prahy
11. 4. Překladatelský workshop
12. 4. 2019 Vyhlášení výsledků

Podmínky:
Překlad z rodného jazyka do češtiny
Překlad literárního, publicistického nebo autorského textu zaslaného organizátorem
Rozsah 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer)
Časová dotace 3 hodiny
Možnost použití tištěných slovníků (jedno i dvojjazyčných)
Zákaz používání elektronických pomůcek

Hodnocené položky:
Přesnost překladu
Úroveň písemného projevu (pravopisná správnost, vhodný výběr výrazů)
Plynulost textu
Originalita překladatelských řešení

II. Odborná sekce

Místo konání: Konferenční místnost Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1
Termín konání: 12. 4. 2019
o Workshop týkající se tvorby PPT prezentací či projevu na veřejnosti
o Workshop: Tipy a triky pro začínající překladatele (Jan Faber)
o Prezentace: Jak funguje Evropská unie, co dělá pro studenty a jaké nabízí pracovní uplatnění (Martin Pelc)

Organizátor si vyhrazuje nárok v případě potřeby upravit nebo změnit tuto část programu.

III. Doplňkový program: Kulturní program pro účastníky konference

Tato akce účastníkům nabídne možnost neformálně poznat ostatní účastníky konference a navštívit vybranou kulturní akci.

Termín konání: 11. 4. 2019
Místo konání: Bude upřesněno.

Ceny v jednotlivých soutěžních kategoriích:
Pro nejlepší soutěžící v každé kategorii jsou připraveny hodnotné ceny, jako jsou slovníky, knihy, čtečky či audioknihy, vítězové navíc získají voucher na složení CCE (Mezinárodní certifikované zkoušky z českého jazyka) zdarma.
Všichni účastníci obdrží dárkový balíček.

Občerstvení:
Na všechny konferenční dny je zajištěno občerstvení a oběd, 11. 4. pro účastníky kulturního programu večeře. Organizátor nezajišťuje stravování po skončení denního programu.

Účastnický poplatek: 600 Kč
V účastnickém poplatku je zahrnut konferenční poplatek, kulturní program, ubytování pro mimopražské studenty na dvě noci zdarma a pro zahraniční studenty příspěvek na cestu 1000 – 1500 Kč. V případě, že by student chtěl v Praze zůstat déle než dvě noci, bude možno, pokud to kapacita kolejí umožní, si ubytování dokoupit. Jednolůžkové pokoje jsou také možné, opět pokud to kapacita kolejí umožní, dokoupit.
Z každé instituce, z níž bude na konferenci soutěžit student, může přijet i jeden vyučující jako doprovod. Doprovod neplatí konferenční poplatek a organizátor mu v případě potřeby pomůže zajistit ubytování.

LETÁČEK K AKCI ZDE

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X