Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Konference

Konference

pro studenty

Voršilská – intenzivní kurzy češtiny pro cizince

Úrovně A1, A2, B1, B2, C1 otevíráme u všech typů kurzů pro skupinu minimálně 9 zájemců

 • dvousemestrální kurz češtiny pro cizince (jen od zimního semestru)
 • semestrální kurz češtiny pro cizince
 • šestitýdenní kurz 
 • letní kurz češtiny pro cizince 

Všechny naše intenzivní kurzy můžete začínat jako:

 • začátečníci
 • základní („falešní" začátečníci)
 • mírně pokročilí
 • středně pokročilí
 • pokročilí

Během všech našich kurzů:

 • se naučíte, eventuálně si rozšíříte české lexikum dané úrovně
 • si postupně a důkladně osvojíte systém české gramatiky
 • se naučíte česky komunikovat ústně i písemně
 • se seznámíte se základními českými reáliemi
 • se budete dívat na ukázky z českých filmů
 • budete poslouchat a zpívat české písně
 • poznáte zajímavé spolužáky
 • budete hrát - jazykové hry
 • se budete dobře bavit

Všechny dlouhodobé intenzivní kurzy ( 5 měsíců a více) můžete zakončit:

 • zkouškou A1, A2, B1, B2 nebo C1,
 • obdržením certifikátu při slavnostním ukončení studia 

Tento certifikát vám může pomoci ke studiu na českých vysokých školách a najít zaměstnání.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X